Buteyko training

Een cursus in de Buteykomethode bestaat uiteraard uit het doen van ademhalingsoefeningen. Daarnaast is er ruim aandacht voor de theorie achter deze oefeningen en gaan we in op leefstijlaspecten die de ademhaling kunnen beïnvloeden. De Buteykomethode vergt het nodige doorzettingsvermogen en je bereikt het beste resultaat als je elke dag tijd aan de oefeningen besteedt. Met de training maak je je de methode eigen, maar het belangrijkste werk doe je uiteindelijk zelf, buiten de sessies om.

De training kan als groepscursus gevolgd worden. De groepen zijn klein (4 tot 8 personen), zodat er voldoende ruimte is voor het delen van ervaringen en vragen. Een groepscursus bestaat uit 5 sessies van ongeveer 1,5 uur en vindt plaats in het medisch centrum ‘De Praktijk Hoorn’. Benieuwd wanneer de volgende cursus start? Neem dan contact op via het contactformulier.

De data voor de eerstvolgende cursus zijn:

  • 15 en 22 juni, 6, 13 en 20 juli.
  • Tijd: zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Ook is het mogelijk om de training individueel te volgen. Het aantal en de duur van de sessies stemmen we met elkaar af. Individuele sessies vinden plaats in Zwaag. Interesse? Neem contact op via het contactformulier.

Tarieven:
Groepscursus: € 290,-
Individuele cursus: € 450,-

Buiten de sessies om ben ik bereikbaar voor vragen en extra begeleiding. Ook nadat de cursus is afgerond kan je bij me terecht. Zoals eerder al aangegeven, de Buteykomethode is geen quickfix. Vaak moet je een langere periode met de oefeningen bezig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Om die reden kan je ook na de training nog bij mij terecht. Hier zijn in de meeste gevallen geen kosten aan verbonden.